Zajęcia ceramiczne

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie jest organizatorem zajęć ceramicznych, skierowanych do dzieci w wieku 7-13 lat z terenu Gminy Przeciszów. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu, w pierwszą i trzecią środę danego miesiąca, trwają 45 minut. Zajęcia są odpłatne.


Skip to content