Inspektor Ochrony Danych – IOD

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – IOD

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD).

Pani Agnieszka Stelmaczonek

Inspektor Ochrony Danych

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie

Kontakt do IOD:

  1. e-mail: iod@gbprzeciszow.pl
  2. listownie na adres korespondencyjny:

Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów z dopiskiem „dla IOD”.

Kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych zarówno w formie e-mail jak i listownie udostępniają Państwo swoje dane osobowe w sposób dobrowolny na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych wyrażonej przez Panią/Pana w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z IOD.

Inspektor Ochrony Danych udzielając Pani/Panu odpowiedzi na otrzymaną korespondencję od Pani/Pana będzie wypełniać obowiązek informacyjny wobec Pani/Pana danych osobowych.

Skip to content