PROW 2007-2013

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie realizuje operację „Wydanie mapy turystycznej gminy Przeciszów z informatorem turystyczno – krajoznawczym” w ramach umowy przyznania pomocy na realizację zadań z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Celem operacji jest promocja walorów przyrodniczo-kulturowych i turystycznych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju obszaru „Dolina Karpia” poprzez przygotowanie i wydanie mapy turystycznej gminy Przeciszów z informatorem turystyczno – krajoznawczym.


Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie realizuje operację  „Warsztaty fotograficzne jako narzędzie wspierające przedsiębiorczość” w ramach umowy przyznania pomocy na realizację zadań z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Celem operacji jest podniesienie jakości życia poprzez zorganizowanie szkolenia z przedsiębiorczości i warsztatów fotograficznych na terenie gminy Przeciszów.

Skip to content