Polityka prywatności dla użytkowników fanpage na FB

Polityka prywatności dla użytkowników fanpage

https://www.facebook.com/BibliotekaPrzeciszow

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana poprzez fanpage https://www.facebook.com/BibliotekaPrzeciszow przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przeciszowie (dalej GBP Przeciszów lub biblioteka). Administratorem danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie przy ulicy Długiej 6, 32- 641 Przeciszów.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez GBP Przeciszów zgodnie z art. 47 i art. 51 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4.5.2016), zwanym dalej RODO
 • Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook, który, gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów.
 • Kiedy korzystasz z naszego Fanpage, my również przetwarzamy Twoje dane.
 • Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookie. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookie oraz śledzenia użytkowników (także podczas korzystania z innych stron internetowych) znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies/cookies/ oraz https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp
 • Ponadto zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Z kolei informacje dotyczące przystąpienia przez spółkę Facebook Inc. do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności znajdują się na stronie internetowej: https://www.facebook.com/about/privacyshield

2. Przetwarzanie danych osobowych

 • Korzystanie z naszego fanpage’a polega w szczególności na wpisywaniu komentarzy, postów, korzystaniu
  z funkcjonalności „Lubię to” i innych dostępnych przez FB.
 • W związku z korzystaniem z naszego fanpage’a przetwarzamy następujące dane osobowe:
  – imię i nazwisko użytkownika;
  – zdjęcie profilowe;
  – inne dane, które użytkownik sam udostępnia publicznie na swoim profilu.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  – promocji GBP, tj. w celach promocyjnych działalności biblioteki oraz wysyłania informacji o prowadzonych wydarzeniach, konkursach, zmianach i innych prowadzonych przedsięwzięciach związanych z profilem działalności GBP;

– odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą odpowiedniej funkcjonalności strony Facebook.com;

– komunikacji z obecnymi osobami korzystającymi z działalności GBP lub potencjalnie zainteresowanymi;

– realizacji funkcjonalności strony Facebook.com, m.in. „Lubię to” i dodawania komentarzy do postów;

 • Dla powyższych celów postawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie dobrowolnie wyrażona zgoda,
  a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związany z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Panią/Pana ostatniej wiadomości.
 • Użytkownik samodzielnie wprowadza swoje dane osobowe do społeczności fanpage’a prowadzonego na stronie https://www.facebook.com/BibliotekaPrzeciszow Czynność ta zainicjowana jest poprzez kliknięcie „Lubię to” oznaczające do stałego przypisania użytkownika do niniejszego fanpage’a. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swojej aktywności na naszym fanpage’u poprzez od kliknięcie przycisku „Lubię to” lub usuwając swój profil na stronie Facebook.com.
 • Na stronie naszego fanpege’u mogą być zamieszczane przez nas linki przekierowujące do naszej strony przedmiotowej na której zamieszczamy zdjęcia z przeprowadzonych konkursów, wydarzeń i innych przedsięwzięć związanych
  z działalnością statutową GBP Przeciszów.  Na stronie naszego fanpage’u mogą być również zamieszczone bezpośrednio zdjęcia i/lub relacje z przeprowadzonych konkursów, wydarzeń i innych przedsięwzięć związanych z działalnością statutową GBP Przeciszów. Zamieszczanie zdjęć, wizerunków, o których mowa powyżej odbywa się z zachowanie odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Poprzez udostępniony nam panel administratora widzimy informacje statystyczne o wizytach na naszym fanpage’u np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Ma to pomóc nam dopierać treści do preferencji użytkowników fanpage, a także sprawdzić skuteczność wyświetlanych reklam. Jednak o tym, kto zobaczy naszą reklamę decyduje Facebook – my widzimy tylko informacje statystyczne o reakcjach na naszą reklamę, a także reakcje i komentarze pod reklamami. Widzimy Pani/Pana komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook’a (administrator fanpage’a) mamy możliwość przejrzenia Pani/Pana profilu publicznego, a także skontaktowania się z Panią/Panem poprzez dostępny w Facebook’u komunikator.
 • Dane będą udostępniane do Facebook i jego partnerów oraz mogą być przez nas udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa.
 • W celu realizacji prawa osób fizycznych do bycia zapomnianym GBP Przeciszów zobowiązuje się usunąć wszystkie komentarze użytkownika ze swojego fanpage’a w ciągu 30 dni po otrzymaniu stosownego wniosku z żądaniem, który należy przesłać na adres e-mail kontaktowy do GBP Przeciszów wskazany na stronie http://www.gbprzeciszow.pl/
 • W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych przez GBP Przeciszów do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl) znajdujący się pod adresem ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa
 •  Informacja w związku z udostępnieniem danych do Facebook (źród. https://www.facebook.com/about/privacyshield): Spółka Facebook Inc. (dalej „Facebook”) przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA oraz Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (dalej zbiorczo „Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności”) z Departamentem Handlu USA w odniesieniu do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej, a w przypadku gdy szwajcarski administrator danych wykorzystuje serwis Facebook do przetwarzania danych, również w Szwajcarii, (dalej „Partnerów”) w powiązaniu z produktami i usługami opisanymi poniżej w części zakres oraz w certyfikacie. Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov oraz w opublikowanym 19 grudnia 2018 roku raporcie Komisji Europejskiej w ramach przeglądu stosowania tarczy, w którym pozytywnie (generalnie) oceniła funkcjonowanie niniejszego programu Tarczy Prywatności. Informacja o raporcie Komisji znajduje się pod linkiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6818

3. Linki do innych stron internetowych.

 • W postach zamieszczonych na naszym fanpage’u mogą pojawiać się linki np. reklamowe do innych stron internetowych, które działają niezależnie od naszego fanpage’a oraz naszej strony https://www.facebook.com/BibliotekaPrzeciszow/?ref=page_internal i
 • Strony te powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych, z którymi każdorazowo użytkownik powinien się zapoznać.
 • Informujemy, iż nie posiadamy instrumentów prawnych do nadzorowania takich stron, jak również nie ponosimy odpowiedzialności za informacje podane przez właścicieli innych stron oraz za zasady postępowania z danymi
  w ramach tych stron., jak również za politykę ochrony prywatności/danych osobowych innych podmiotów. 

4. Postanowienia końcowe

 • Niezależnie od zapoznania się z Polityką prywatności naszego fanpage’a każdy użytkownik powinien zapoznać się z zasadami, procedurami i regulaminami strony Facebook.com.
 • Przypominamy, że przetwarzanie danych osobowych w Internecie nigdy nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa i każdy użytkownik powinien samodzielnie stosować możliwe jak najszersze środki bezpieczeństwa, o których również tutaj informujemy.
 • We wszystkich aspektach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (tzw. RODO).
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej jej wersji na tej stronie https://www.facebook.com/BibliotekaPrzeciszow/?ref=page_internalw zakładce Zasady ochrony prywatności na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczać przetwarzane
przez nas dane osobowe i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Skip to content