KAMPANIA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA DOLINA KARPIA.

KAMPANIA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA DOLINA KARPIA.

Kampania informacyjna na temat rozliczania i monitoringu operacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza wszystkich beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 do korzystania z bezpłatnych konsultacji na każdym etapie przygotowywania i realizacji projektu, a w szczególności
w trakcie rozliczania i monitoringu operacji. Pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia świadczą bezpłatne doradztwo (Zator, ul. Rynek 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Pomoc można również uzyskać poprzez kontakt telefoniczny (tel. 33/841 05 84) i mailowy: biuro@dolinakarpia.org

Jak wdrażaliśmy LSR do tej pory?

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Dolina Karpia na przestrzeni ostatnich 7 lat do mieszkańców, podmiotów oraz instytucji z obszaru LSR trafiło łącznie ponad 20 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Łącznie zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji ponad 150 projektów wybranych w ramach konkursów organizowanych przez LGD.

Środki te trafiły w ręce podmiotów gospodarczych, gmin, instytucji kultury, parafii, stowarzyszeń oraz podmiotów z sektora rybactwa działających na terenie LGD.

Dotychczas, dzięki środkom wdrażanym przez Stowarzyszenie Dolina Karpia:

  • powstało 26 nowych podmiotów gospodarczych,
  • 39 już istniejących przedsiębiorstw otrzymało wsparcie na dalszy rozwój,
  • powstało 88 nowych miejsc pracy (w tym 4 w sektorze rybackim),
  • zostało wybudowanych lub zmodernizowanych 46 ogólnodostępnych obiektów infrastruktury turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej,
  • zorganizowano ponad 50 wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne obszaru Doliny Karpia,
  • zrealizowano 9 inwestycji w zakresie wprowadzenia modernizacji
    i innowacji w procesie chowu i hodowli oraz poprawy potencjału sprzedażowego ryb przez podmioty z sektora rybactwa,
  • zrealizowano 7 projektów z zakresu przeciwdziałania kłusownictwu oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom zjawisk atmosferycznych.

Ponadto Stowarzyszenie Dolina Karpia dotychczas zrealizowało lub jest
w trakcie realizacji 10 operacji własnych, 8 projektów współpracy (w tym 2 międzynarodowych) oraz 3 projektów grantowych.

Skip to content