KIEROWNIK GBP W PRZECISZOWIE OGŁASZA PRZETARG

KIEROWNIK GBP W PRZECISZOWIE OGŁASZA PRZETARG

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie ogłasza przetarg pn: „Modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie na potrzeby stworzenia przestrzeni dla wspólnych spotkań lokalnej społeczności„.

Szczegółowy opis znajduje się na stronie https://bip.malopolska.pl/gbpwprzeciszowie,m,418579,2023.html

oraz na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f952c52-95be-11ed-b4ea-f64d350121d2

Skip to content