REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO DOMU KULTURY ORAZ WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA SALI WIDOWISKOWEJ ZAKOŃCZONE.

REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO DOMU KULTURY ORAZ WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA SALI WIDOWISKOWEJ ZAKOŃCZONE.

W dniu 10.11.2021 roku w Domu Kultury w Przeciszowie podpisane zostały protokoły odbioru dwóch inwestycji, które w ostatnim czasie miały miejsce w Domu Kultury w Przeciszowie. Zyskaliśmy nowe schody wejściowe do budynku wraz z pochylnią na osób niepełnosprawnych. Z pewnością ułatwią one dostęp do naszej placówki. Ponadto została zakończona wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na sali widowiskowej w Domu Kultury. Łączny koszt tej części projektu to 233 072,04 zł. Wykonawcą była firma: WP.Insel – Wojciech Płonka z Gierałtowiczek.

Obecnie trwa realizacja dostawy nowej sceny modułowej, która zostanie zainstalowana za sali widowiskowej oraz realizowana jest dostawa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.

Skip to content