BIBLIOTEKA Z NOWYMI LAPTOPAMI!!!

BIBLIOTEKA Z NOWYMI LAPTOPAMI!!!

Bardzo miło nam poinformować, iż zakończył się projekt „Sieć na kulturę”, którego operatorem jest Fundacja Wpierania Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy. W ramach projektu zrealizowaliśmy warsztaty z zakresu:

  • projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych,
  • bezpieczne zachowania w sieci.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu bibliotekarek z naszych placówek, warsztaty zostały przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wierzymy, że przekazane treści będą wykorzystywane przez uczestników zajęć. Dodamy tylko, że odbiorcami warsztatów były dzieci i młodzież z terenu Gminy Przeciszów.

Celem projektu „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim” było:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat
  • wyposażenie instytucji w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Efektem naszych działań jest otrzymanie sześciu laptopów.

Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Skip to content