UZALEŻNIENIE CYFROWE DZIECI I MŁODZIEŻY – szkolenie on-line 27.09.2021

UZALEŻNIENIE CYFROWE DZIECI I MŁODZIEŻY – szkolenie on-line 27.09.2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie jest organizatorem spotkania on-line z Prof. WWSSE dr Jakubem Andrzejczakiem. Tematyka poruszana w szkoleniu dotyczy uzależnienia cyfrowego dzieci i młodzieży. Zapraszamy rodziców, terapeutów, pedagogów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczy się kolejność zgłoszeń, gdyż liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału poprzez zgłoszenie na adres: biblioteka@gbprzeciszow.pl. W odpowiedzi, na podany e-mail zostanie wysłany link do logowania za pomocą platformy Zoom.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27.09.2021, o godzinie 17.00.

RODO:

W związku z przesyłaniem do nas zapytania o wzięcie udziału w szkoleniu on-line „UZALEŻNIENIE CYFROWE DZIECI I MŁODZIEŻY” i udzielonej odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej pragniemy Państwa poinformować zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, iż:

1. Administratorem danych osobowych tj. Państwa adresów e-mail, z których zostaną nadesłane do nas zapytania i odpowiedzi, a także imion i nazwisk osób podpisanych w mailu tzw. stopce maila jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie przy ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów. Kontakt do administratora: tel. +48 (33) 841 32 70 lub e-mail: biblioteka@gbprzeciszow.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail iod@gbprzeciszow.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie tj. nadesłanie zapytania drogą elektroniczną lub podanie adresu e-mail przez telefon.

4. Dane osobowe tj. adresy e-mail, z których zostaną nadesłane zapytania i udzielone odpowiedzi zostaną usunięte do 3 dni licząc od terminu spektaklu [czyli od 20 grudnia 2020r].

5. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych np. w zakresie usług teleinformatycznych i hostingowych, obsługi w ramach pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.
W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy skontaktować się Administratorem lub IOD na dane kontaktowe podane w klauzuli pkt 1 i 2.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Skip to content