CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – PODSUMOWANIE PROJEKTU

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – PODSUMOWANIE PROJEKTU

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie bierze udział w corocznej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W dniu 20 maja oraz 23 maja br. nasze książnice w Piotrowicach oraz w Przeciszowie odwiedził Wójt Gminy Przeciszów – Tomasz Kosowski, który przeczytał dzieciom z najstarszych grup przedszkolnych bajkę pt. „Jak pies z kotem” autorstwa Pawła Wakuły. W czasie spotkania przedszkolaki miały okazję porozmawiać z włodarzem gminy na tematy im bliskie. Była to również sposobność do poznania pracy bibliotekarzy oraz z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników. Wierzymy, że spotkanie to zaowocuje częstszymi wizytami najmłodszych i ich rodziców w siedzibach naszych obu bibliotek.

Skip to content