Wnioski – prawa osób

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) mają Państwo możliwość skorzystania z praw osób, których dane dotyczą w zakresie:

 • dostępu do treści danych (art. 15 Rozporządzenia);
 • do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia);
 • do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia);
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia);
 • do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia);
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia);
 • do wycofania wyrażonej zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie) bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia).

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów.

W celu zagwarantowania Państwu skorzystania ze swoich praw, udostępniamy poniżej gotowe wnioski do pobrania, które podzielone są według praw, które chcieliby Państwo zrealizować, a tym samym pozwolą na szybkie wystosowanie żądania do nas.

W ramach dostępu do monitoringu wizyjnego poza prawami określonymi przez Rozporządzenie umożliwiamy Państwu również wniesienie prośby na wniosek o jego zabezpieczenie na wypadek zaistniałego zdarzenia. Wniosek jest dostępny poniżej do pobrania.

Wypełniony i podpisany wniosek należy:

 • przesłać na adres e-mail: biblioteka@gbprzeciszow.pl,
 • przesłać listownie na adres korespondencyjny lub dostarczyć osobiście: Gminna Biblioteka Publiczna ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów.

Osoba fizyczna, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia przez administratora ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://uodo.gov.pl/ w zakładce Skargi.

Dodatkowo przysługuje Państwu prawo:

 • do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez administratora Panią Agnieszką Stelmaczonek poprzez e-mail: iod@gbprzeciszow.pl
 • do powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, którego dokonuje sam administrator realizując swoje obowiązki (art. 19 Rozporządzenia);

Skip to content