4. KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „SPRAGNIENI WOLNOŚCI” ROZSTRZYGNIĘTY.

4. KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „SPRAGNIENI WOLNOŚCI” ROZSTRZYGNIĘTY.

W dniu 10 listopada br. w Domu Kultury w Przeciszowie odbył się 4. Konkurs Pieśni Patriotycznej „Spragnieni Wolności” pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się blisko 30 uczestników, którzy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8).

Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas 4-6. Uczestnicy zaśpiewali piosenki o zabarwieniu patriotycznym, wyrażając swoją wrażliwość i prezentując wysoki poziom wykonania. Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Bulek, Halina Czerwiec oraz Łukasz Fuczek wyłonili zwycięzców:

Kategoria: klasy 1-3

I miejsce – MILENA TYRAN (O Mojej Ojczyźnie)

II miejsce – SYLWIA FRĄCZEK (Biały Orzeł)

III miejsce – KORNELIA SZCZYGIEŁ (Niepodległa, niepokorna)

Kategoria: klasy 4-6

I miejsce – MAJA FRĄCZEK (Żołnierska Kołysanka)

II miejsce –ZOFIA KOŁODZIEJ (Gdzie są kwiaty z tamtych lat)

III miejsce – MAJA KĘDRACKA (Pamięć w nas)

Kategoria: klasy 7-8

I miejsce –AMELIA TOPOREK (Rozkwitały pąki białych róż)

II miejsce – JULIA MOCHALAK (Uwierz Polsko)

III miejsce – KINGA CINALSKA (Sanitariuszka Małgorzatka)

Ideą konkursu jest zaszczepienie w najmłodszym pokoleniu pamięci o bohaterskich czynach ich przodków, wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych, wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formę aktywności artystycznej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz podniesienie poziomu świętowania wydarzeń ojczyźnianych w środowisku lokalnym. Młodych wykonawców zaszczycił Wójt Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, który wyraził podziw wobec wysokiego poziomu wykonania utworów, a przede wszystkim wyraził swoje zadowolenie dla dzieci i młodzieży, które chcą pielęgnować pamięć o przeszłości naszego Kraju oraz o bohaterskich czynach Polaków.

Skip to content