ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W RAMACH NPRCz 2.0

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W RAMACH NPRCz 2.0

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie pozyskała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5 098,00 w ramach zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”.

Zakup dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Z pozyskanych środków zakupione zostały książki do biblioteki głównej oraz filii.

Skip to content