ZAKUP NAMIOTÓW NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECISZOWIE

ZAKUP NAMIOTÓW NA POTRZEBY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECISZOWIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie zakupiła dwa namioty w ramach operacji „Zakup namiotów na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie” dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Koszt operacji wyniósł 14 514,00 zł brutto.

Cele operacji: 2. „Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego”, 2.2 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia”, 2.2.1 „Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich”.

Skip to content