ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie pozyskała dotację ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0″ Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
Pozyskane środki w wysokości 5023 zł zostały przeznaczone na zakup nowości książkowych do biblioteki w Przeciszowie i filii w Piotrowicach.

Skip to content