KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „SPRAGNIENI WOLNOŚCI” ROZSTRZYGNIĘTY.

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ „SPRAGNIENI WOLNOŚCI” ROZSTRZYGNIĘTY.

W dniu 8 listopada br. w Domu Kultury w Przeciszowie odbył się 3. Konkurs Pieśni Patriotycznej „Spragnieni Wolności” pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się blisko 30 uczestników, którzy zostali podzieleni na cztery kategorie wiekowe (przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8).

Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas 4-6. Uczestnicy zaśpiewali piosenki o zabarwieniu patriotycznym, wyrażając swoją wrażliwość i prezentując wysoki poziom wykonania. Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Bulek, Halina Czerwiec oraz Jarosław Cieciak wyłonili zwycięzców:

Kategoria: Przedszkole

I miejsce – MAŁGORZATA ERAZMUS (Flaga Polski) – Włosienica

II miejsce – OSKAR GAWEŁ (Niepodległa, Niepokorna) – Włosienica

Kategoria: klasy 1-3

I miejsce – MILENA TYRAN (11 Listopada) – Osiek

II miejsce – MILENA SKRZYŃSKA (Póki Polska żyje w nas) – Witanowice

III miejsce – KRZYSZTOF BRATEK (Pałacyk Michla) – Przeciszów

Kategoria: klasy 4-6

I miejsce – MAJA FRĄCZEK (Szary mundur) – Przeciszów

II miejsce – JULIA MEUS (Kołysanka wojenna) – Radocza

III miejsce – ELENA MAMCARCZYK (Pałacyk Michla) – Przeciszów

wyróżnienie: REGINA KLAJA (Taki kraj) – Skidzin, ANIELA FRANICA (Pierwsza kadrowa) – Piotrowice, ALEKSANDRA ŻYDEK (Mamo, tyś płakała) – Tomice

Kategoria: klasy 7-8

I miejsce – GABRIELA MOMOT (Legiony) – Przeciszów

Ideą konkursu jest zaszczepienie w najmłodszym pokoleniu pamięci o bohaterskich czynach ich przodków, wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formę aktywności artystycznej, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz podniesienie poziomu świętowania wydarzeń ojczyźnianych w środowisku lokalnym.

Młodych wykonawców zaszczycił Wójt Gminy Przeciszów Tomasz Kosowski, który wyraził podziw wobec wysokiego poziomu wykonania utworów, a przede wszystkim wyraził swoje zadowolenie dla dzieci i młodzieży, które chcą pielęgnować pamięć o przeszłości naszego Kraju oraz o bohaterskich czynach Polaków. Swoje gratulacje wyrazili również: Przewodniczący Rady Gminy Marek Trzaska oraz zaproszeni goście.

Skip to content