KOLEJNE ŚRODKI NA REMONT POMIESZCZEŃ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECISZOWIE.

KOLEJNE ŚRODKI NA REMONT POMIESZCZEŃ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZECISZOWIE.

W dniu 10 maja 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, w obecności Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pana Romana Wcisło, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie Pana Łukasza Fuczka oraz Księgowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie Pani Grażyny Cygan doszło do podpisania umowy o przyznanie pomocy w wysokości 113 088,00zł.

Wniosek na remont pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie został rozpatrzony pozytywnie, a działanie, które jest przed nami, obejmuje modernizację klatki schodowej na I piętro, hall na I piętrze, świetlicę oraz pomieszczenie Koła Gospodyń Wiejskich.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji: Modernizacja pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie na potrzeby stworzenia przestrzeni dla wspólnych spotkań lokalnej społeczności„.

Skip to content