Mała Książka Wielki Człowiek – kolejna edycja!

Mała Książka Wielki Człowiek – kolejna edycja!

 „Mała książka – wielki człowiek” to pilotażowy projekt skierowany do przedszkolaków. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Przedszkolak, który przyjdzie do naszych bibliotek, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce książkę znajdą także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” przypomina o korzyściach wynikających z czytania dzieciom. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Wyprawki Czytelnicze dla przedszkolaków można odebrać w prawie 3 tys. bibliotek, które zgłosiły się do projektu, w tym w GBP w Przeciszowie oraz filii w Piotrowicach.

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Skip to content