Zakup nowości wydawniczych

Zakup nowości wydawniczych

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie pozyskała dotację ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czyteknictwa 2.0″ Ptiorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.
Pozyskane środki w wysokości 4 307 zł zostaną przeznaczone na zakup nowości książkowych do biblioteki w Przeciszowie i filii w Piotrowicach.

Skip to content