KIEROWNIK GBP W PRZECISZOWIE OGŁASZA PRZETARG.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie ogłasza przetarg na modernizację pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie poprzez zakup sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia na sali widowiskowej.

Szczegółowy opis znajduje się na stronie BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie

oraz na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/50130b30-9aef-466a-836b-84d94e192296

Skip to content