„CZARNOBYL. STREFA WYKLUCZENIA”. Spotkanie z Borysem Tynką – 12.03.2021

„CZARNOBYL. STREFA WYKLUCZENIA”. Spotkanie  z Borysem Tynką – 12.03.2021

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie pragnie zaprosić do udziału w wydarzeniu multimedialnym pn. „Czarnobyl. Strefa wykluczenia”. Wydarzenie to poprowadzi Pan Borys Tynka, autor książek, przewodników po Ukrainie. Zapraszamy 12 marca 2021 roku o godzinie 17.00 do Domu Kultury w Przeciszowie.

Liczba miejsc jest ograniczona, a udział w wydarzeniu możliwy tylko za okazaniem darmowego biletu wstępu, który jest dostępny u Organizatora!!!

W trosce o bezpieczeństwo uczestników, wydarzenie to odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym, tj.: udostępniania widzom 50% liczby miejsc, zachowania odległości 1,5m pomiędzy widzami, zapewnienia, aby widzowie realizowali nakaz zakrywania ust i nosa oraz nie spożywali napojów/posiłków.

W związku z pobraniem od nas wejściówek na wydarzenie „Czarnobyl. Strefa wykluczenia” i podaniem przez Państwa nr telefonu oraz imienia i nazwiska chcemy poinformować zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, iż:

1. Administratorem danych osobowych tj. Państwa numerów telefonu oraz imienia i nazwiska, które zostaną podane do kontaktu w razie odwołania koncertu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie przy ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów. Kontakt do administratora: tel. +48 (33) 841 32 70 lub e-mail: biblioteka@gbprzeciszow.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail iod@gbprzeciszow.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie tj. podanie nr telefonu oraz imienia i nazwiska przez telefon bądź osobiście.

4. Dane osobowe tj. nr telefonu oraz imię i nazwisko, które zostaną podane przy odbiorze wejściówek zostaną usunięte do 3 dni licząc od terminu wydarzenia [czyli od 12 marca 2021r].

5. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych np. w zakresie usług teleinformatycznych i hostingowych, obsługi w ramach pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.
W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy skontaktować się Administratorem lub IOD na dane kontaktowe podane w klauzuli pkt 1 i 2.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Skip to content