Podsumowanie 1. Konkursu Pieśni Patriotycznej on-line pn.”Spragnieni wolności”, 10.11.2020

Podsumowanie 1. Konkursu Pieśni Patriotycznej on-line pn.”Spragnieni wolności”, 10.11.2020

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne – oto dobro jakim jest wolna Ojczyzna”.

W dniu 10.11.2020 roku odbyło się podsumowanie 1. Konkursu Pieśni Patriotycznej pn. „Spragnieni wolności” pod Patronatem Wójta Gminy Przeciszów. Wydarzenie, z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju, zostało zorganizowane on-line. Konkurs ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu świętowania wydarzeń ojczyźnianych w środowisku lokalnym, a także pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych. W repertuarze konkursowym znalazły się następujące utwory: „Jesteśmy polką i polakiem”, „Co to jest niepodległość”, „Piosenka młodego patrioty”, „Pałacyk Michla”, „Pierwsza kadrowa”, „Szara piechota”, „Maszerują strzelcy”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Czerwone słoneczko”, ” Sanitariuszka Małgorzatka”, „Śpiewka 1920”, „Serce w plecaku”, „Dziewczyna z granatem”, „Moja ojczyzna”, ” Rozkwitały pąki białych róż”, „Szary mundur”, „Warszawskie dzieci”, „Taki kraj”, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, „Orlątko”.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą 1. Konkurs Pieśni Patriotycznej pn. „Spragnieni wolności”.

Wyniki konkursu:

Kategoria 1-3 (solista)

I miejsce – Antonina Zalińska „Co to jest niepodległość”

II miejsce – Aleksandra Karweta „Pałacyk Michla”

III miejsce – Julia Milowska „Pierwsza kadrowa”

Kategoria 1-3 (duet)

I miejsce – Wojciech Grubka i Martyna Stachura „Przybyli ułani pod okienko

II miejsce – Patrycja Witek i Adrianna Olszewska „Czerwone słoneczko

Kategoria 4-6 (solista)

I miejsce – Klaudia Cichy „Śpiewka 1920”

II miejsce – Monika Stachura „Sanitariuszka Małgorzatka”

III miejsce – Gabriela Momot „Szary mundur”

Kategoria 4-6 (duet)

I miejsce – Klaudia Czerwiec i Alicja Mąsior „Warszawskie dzieci’

Kategoria 7-8 (solista)

I miejsce – Patrycja Piotrowska „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”

II miejsce – Wiktoria Buczek „Taki kraj”

III miejsce – „Oliwia Wojtala „Taki kraj”

Za udział otrzymują: Liliana Szerszeń, Rihanna Krawczyk, Wiktoria Kędzierska, Jakub Gaweł, Hanna Piegza, Laura Kalisz, Magdalena Surowiec, Łukasz Stawowczyk, Sylwia Piotrowska, Aleksandra Sałaciak.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi Smółce – Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego za objęcie Patronatem Honorowym konkursu.

Sponsorzy konkursu: Bank Spółdzielczy w Zatorze, Urząd Marszałkowski w Krakowie

Patronat medialny: Fakty Oświęcim, Kulturalny Powiat

O wręczeniu nagród – zwycięzców i uczestników konkursu – organizator poinformuje telefonicznie.

Skip to content